De kosten bij de EZAC

  Zweefvliegen duur? Bepaal het zelf!
  De EZAC hanteert een all-in tarief: je betaalt alleen de contributie.
Contributie per jaar, vliegend lid
Contributie huisgenoot/student
Donateurs en administratieve leden
Entreegeld (éénmalig + intropakket)
Tienrittenkaart (proef abonnement)
Instructie
Startgeld
Donateur, per start
Kennismakingsvlucht

De medische keuring kost circa €130,00 (afhankelijk van de leeftijd vijfjaarlijks, tweejaarlijks of jaarlijks).
Het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart is relatief duur, maar daaraan is dan ook een (verplichte) WA-verzekering voor het zweefvliegen gekoppeld. De kosten bedragen voor leden van 18 jaar en ouder ongeveer € 189 per jaar. (jeugdleden iets minder)

Er zijn geen extra kosten voor gebruik van de vliegtuigen en instructie!
€ 884,00
€ 764,00
€ 55,00
€ 130,00
€ 390,00
gratis!
all-in, dus geen extra kosten!
€ 10,00
€ 57,50

Kortom:
een jaar lang zweefvliegen voor zo'n €35,00 per week! Iedere week uitgaan kost meer. Gratis instructie en altijd gezond buiten.
Informatie over inschrijvingen, de medische keuring en het vliegen in het algemeen, verstrekken wij graag. Dat kan bij de personen die op de contactgegevens zijn aangegeven, maar u bent natuurlijk ook welkom op de startplaats. Vraag daar naar de startofficier. Hij/zij wijst dan een begeleider aan.